ACTIVITATS

| #OPENWALK | #OPENPHOTO | #OPENFAMILY |

| #ZOOMBLAU | #ZOOMLILA | #ZOOMVERD |

| INAUGURACIÓ | #OPENBENNAZAR | ARXIUS OBERTS |

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS: PALMA ABANS I ARA: UNA MIRADA A LA CIUTAT DES DE LA BIBLIOTECA DEL PARLAMENT

Entrada al Parlament per Carrer Palau Reial, 16

11/11 a 15/12: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00.

Sense inscripció prèvia

Sobre l’arxiu

La Biblioteca del Parlament té el seu origen en la Biblioteca del Círculo Mallorquín, constituïda per un fons bibliogràfic de literatura, història i d’entre d’altres matèries. La major part dels documents estan editats entre finals del segle XIX i principis del segle XX.

A partir de la seva creació com a biblioteca parlamentària (1983), ha variat la seva missió, les funcions i en conseqüència, el seu fons. Durant la V Legislatura (1999-2003) es crea el Servei de Biblioteca i Documentació. Aquest servei neix per proporcionar documents, fonamentalment jurídics, als membres de la institució. La funció primordial del servei és cobrir les necessitats d’informació dels diputats, dels grups parlamentaris, dels òrgans i serveis de la cambra perquè puguin dur a terme les funcions que el Parlament té encomanades estatutàriament. Per aconseguir-ho, el fons de la Biblioteca del Parlament està especialitzat en ciències socials en general i en particular ciències jurídiques: dret públic, dret constitucional, dret autonòmic… a més de documents de temes econòmics, socials i històrics.

A més d’això la Biblioteca gestiona, conserva i difon el fons documental propi i proporciona, als usuaris, les eines digitals necessàries per accedir als recursos externs. Actualment el fons consta de més de 20.000 registres bibliogràfics. A través del catàleg online es pot consultar el fons bibliogràfic i documental. Tot i que es tracta d’un servei orientat als membres del Parlament, està obert a la ciutadania.