ACTIVITATS

| #OPENWALK | #OPENPHOTO | #OPENFAMILY |

| #ZOOMBLAU | #ZOOMLILA | #ZOOMVERD |

| INAUGURACIÓ | #OPENBENNAZAR | ARXIUS OBERTS |

INAUGURACIÓ AMB EL COL·LECTIU GÜILIS

Plaça de la Porta des Camp

Dilluns 6, a les 17:30h

Amb inscripció prèvia

Sobre la activitat

És un espectacle de carrer on un conjunt de cossos recorren, habiten i intervenen l’espai a partir d’una estructura o recepta base que es deixa transformar en funció de la seva realitat canviant, espontània i compartida amb altres habitants i transeünts. D’aquesta manera es configura un site specific, a través de distints llenguatges i canals comunicatius, principalment l’ús dels nostres cossos, combinats amb dispositius d’enregistrament (mòbils), elements plàstics i gràfics i material sonor. Aquestes creacions es destrueixen i reconstrueixen, generant una experiència en format de recorregut.

Cerca denunciar i assenyalar les hostilitats de l’espai públic, relacionades amb l’arquitectura, l’urbanisme i la regularització que afecten el comportament de les persones, provocant conseqüències com l’individualisme, alienació i la pèrdua de l’espai comú. L’objectiu és que el públic reflexioni, juntament amb nosaltres, sobre l’espai públic, mentre l’habita amb noves mirades, com a quelcom proper.

COL·LECTIU GÜILIS

Són un Col·lectiu d’artistes dissidents que irromp a l’espai ürbic mitjançant intervencions composades d’imatges físiques que parteixen d’un qüestionament sociopolític. Parteixen de la convicció que és necessari combatre l’alienació i l’individualisme per recuperar l’espai comunitari. Per això proposen: la re-apropiació de l’espai públic per resignificar-lo com a espai comú i viure’l com un refugi i no com allò hostil. Treballen des de l’any 2016 a través dels seus cossos sobre l’espai públic.