ACTIVITATS

| #OPENWALK | #OPENPHOTO | #OPENFAMILY |

| #ZOOMBLAU | #ZOOMLILA | #ZOOMVERD |

| INAUGURACIÓ | #OPENBENNAZAR | ARXIUS OBERTS |

SA INDIOTERIA: EVOLUCIÓ D’UNA ANTIGA ÀREA RURAL

Sa Midoneria, camí de na Cerdana, 17

Divendres 10, a les 16h

Amb inscripció prèvia

Sobre l’activitat

Sa Indioteria, a la perifèria de la ciutat de Palma, és una antiga àrea rural, que té l’origen en una parcel·lació en petites i mitjanes propietats (segles XVII-XVIII). La consolidació dels assentaments de població disseminats es va produir durant el segle XIX.


Sobretot a partir de la dècada de 1960, l’espai s’ha anat transformant de manera progressiva a causa del procés de colonització urbana.


A través d’un itinerari breu es poden percebre algunes mostres del paisatge agrari tradicional –de convivència d’una agricultura extensiva i intensiva–, de l’arquitectura i de l’enginyeria popular, o dels usos de l’aigua per a regadiu. Alhora, és possible visualitzar les característiques de l’evolució del territori, així com els aspectes i factors més significatius de la urbanització i dels canvis des de la segona meitat del segle XX fins a l’actualitat (polígon de Son Castelló, blocs d’habitatges, rururbanització ,…)

Participants

Antoni Ginard Bujosa

Indioter de nació. Doctor en Geografia. Professor del Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears.


Conèixer la Indioteria ha estat l’objecte d’una part dels temes d’estudi sobre evolució del territori