CEMENTERI MUNICIPAL

Camí de Jesús, 2

Diumenge, de 10 a 14 h

Sense inscripció prèvia

Parcialment accessible

Sobre l’edifici

El Cementeri de Palma és un llibre d’història i art inesgotable. Durant molt de temps, el Cementiri de Palma ha estat un espai gairebé desconegut de la ciutat de Palma. Sempre s’ha observat des d’un punt de vista fosc i s’ha oblidat així de l’alt valor històric i artístic d’aquest recinte, que es va començar a utilitzar a principis del segle XIX.

El 1821 s’inaugura el cementiri, al principi els enterraments es feien en fileres, en agrupacions anomenades quadres i jardins dels quadres. A finals del segle XIX, s’inicia una ampliació i reconstrucció del “sector 1” realitzada per l’arquitecte Bartomeu Ferrà seguint la influència dels cementiris de Barcelona i França i que es va qualificar com a cementiri “nou”.

Més tard, Gaspar Bennazar, va re-dissenyar l’espai amb un estil modernista deixant de banda els enterraments massius i introduint jardins i vies amples per poder passejar-hi. Aquesta ampliació va acabar el 1938, arribant a la porta principal que ara coneixem.

És molt interessant veure la diferència entre el sector segon, el més antic i el sector primer, el que va patir modificacions i ampliacions i es va anar adaptant als corrents.

Sobre l’arquitecte

Bartomeu Ferrà i Perelló (Palma, 1843-1924)

Inicià els estudis a l’Acadèmia de Belles Arts de Palma de Mallorca on s’exercità sobretot en el dibuix. Residí a València i en l’Acadèmia de San Carles va obtenir el títol de mestre d’arquitectura, professió que va passar a practicar d’immediat tot i que va completar la formació per camins no oficials.

Bartomeu Ferrà i Perelló és la personalitat més representativa del neogòtic a Mallorca.

Les obres més importants són el cementiri de Pollença (1888), l’esquema de la planta central l’oratori de Sant Vicenç de Muro (1879) i el del cementiri municipal de Palma.

Gaspar Bennazar Moner (Palma, 1869 – Barcelona, 1933)

Va ser un arquitecte i urbanista mallorquí, popularment conegut com s’Arquitecte. Va tenir un paper decisiu per a la ciutat de Palma durant l’aplicació del Pla Calvet. Entre les seves obres destaquen el Coliseu Balear, l’escorxador local (conegut com S’escorxador) o el Passeig Sagrera.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

Bartomeu Ferrà i redissenyat per Gaspar Bennazar

1821 (Inauguració), 1892 (ampliació de Bartomeu Ferrà), 1938 (redisseny de Gaspar Bennazar)