CONSOLAT DE MAR

Passeig de Sagrera, 7

Diumenge, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

Sense inscripció prèvia

Si

Zoom Blau

Sobre l’edifici

Si bé l’actual seu del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha tingut múltiples usos al llarg de la seva història —Junta de Nacional de Comerç (1840), Escola Normal Femenina (principis del segle XX), quarter de les milícies de la Falange (1936) i Prefectura Provincial (1939)—, aquest edifici va ser aixecat per acollir una de les institucions més longeves de l’Antic Regne de Mallorca: el Consolat de Mar.


Tot i desconèixer-se el seu emplaçament primitiu, se sap que la seu principal del Consolat de Mar s’instal·là a la Llotja fins que el 1604 comença la construcció l’edifici que es coneix com a Consolat de Mar. De fet, fonts històriques asseguren que les funcions principals del Consolat de Mar es varen continuar desenvolupant a la Llotja, la qual cosa ha portat la consideració que l’edifici del Consolat de Mar era una dependència més d’aquesta. No és fins a la dissolució del Consolat de Mar en el nou organisme del Consolat de Mar i Terra que aquest edifici no passa a tenir un caràcter principal.


De tot l’edifici és notòria la galeria renaixentista (lògia) de cinc arcs carpanells que descansen sis columnes que són sustentades per la balustrada. És especialment rellevant l’enteixinat de fusta conservat al sostre de lògia.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

Promotor: Col·legi de la Mercaderia

c. 1604

Institucional