ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS

EDAR I

EDAR 1, Disseminat Can Ds 8507-s’Aranjassa

Dissabte, a les 10h

Amb inscripció prèvia

No accessible

Zoom Verd

Sobre l’edifici

El Departament de Depuració d’EMAYA s’encarrega de la gestió i depuració de les aigües residuals de Palma, seguint els criteris de sostenibilitat i en compliment de les diferents normatives europees, espanyoles i autonòmiques. En aquest context, EMAYA va posar en marxa l’any 1971 l’EDAR 1, amb el fi de preservar la qualitat de les aigües de la zona turística de la Platja de Palma. Considerada com a una de les depuradores pioneres d’Espanya, es va sotmetre posteriorment a diverses ampliacions i modificacions abans de sofrir una renovació completa d’acord amb les noves necessitats.


La nova planta es va construir just al costat de la primera depuradora i fou dotada amb els darrers avenços tecnològics. L’EDAR 1 està totalment automatitzada mitjançant un PLC (Controlador Lògic Programat) que governa la posada en marxa de bombaments, seqüències de purga, etc., que es visualitzen a través d’un sistema SCADA amb possibilitat de control i modificació de consignes de procés. Actualment, la seva capacitat de tractament és de 50.000 m³/dia d’aigües residuals procedents de la Platja de Palma, Sant Jordi, S’Aranjassa, Es Pil·larí, l’aeroport de Son Sant Joan i part de la ciutat de Palma. Les aigües residuals que han estat transportades a través de la xarxa de clavegueram fins a l’EDAR I se sotmeten a diferents fases de tractament dividides en pretractament, decantació primària, decantació secundària, tractament terciari i tractament de fangs.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

 –

1971

Infraestructura