IBAVI COLL D’EN RABASSA

Carrer de Rut, 19

Dissabte de 10 a 14 h

Amb inscripció prèvia

Parcialment accessible

Zoom Verd

Sobre l’edifici

El projecte es planteja com una superposició d’11 cases unifamiliars en filera, a raó de cinc habitatges a planta baixa i sis a les plantes superiors.


Els habitatges estan projectats amb una lògica d’adaptació al canvi climàtic, mitjançant estratègies passives pròpies de l’arquitectura vernacular que ofereixen una millora objectiva dels requeriments normatius d’habitabilitat.


El projecte proposa una estandardització de solucions constructives i una facilitat en el procés constructiu gràcies a la prefabricació d’alguns elements, com ara els forjats de fusta. Els materials utilitzats s’han seleccionat per la seva proximitat, durabilitat, economia i baix impacte ambiental.

Sobre l’arquitecte

Carles Enrich Studio

És un despatx jove situat a Barcelona que treballa en diferents escales en els àmbits de l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge, amb una mirada transversal i a partir d’una minuciosa diagnosi de les preexistències. Aborda tots els projectes amb vocació investigadora, exploració tècnica i material i amb el compromís d’anar més enllà del requerit.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

Carles Enrich Studio SLP


en construcció


Habitatge