SOCIETAT ARQUEOLÒGICA

LUL·LIANA

Carrer de Monti-Sion, 9

Dissabte, de 16 a 19 h

Sense inscripció prèvia

Parcialment accessible

Sobre l’edifici

L’edifici de la seu de la Societat Arqueològica Lul·liana es troba ubicat al número 9 del carrer de Monti-sion de Palma, en el casal conegut com a Can Aguiló o Casal Aguiló.

Els primers documents que permeten contextualitzar l’edificació daten del segle XV i tracten sobre la illeta de cases de la qual forma part, situada en el que fou el barri jueu de la ciutat de Mallorca.

L’actual edifici data de principis del segle XVII, si bé fou objecte d’una reforma important en el segle XVIII, com es pot veure en alguns detalls decoratius del pati. Pel que fa als interiors, les modificacions del casal responen a actuacions fetes durant la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX. Una darrera reforma tingué lloc quan el casal passà a mans de la Societat Arqueològica Lul·liana, ja que calgué adaptar-lo als nous usos, tot i que això suposà que es perdessin alguns elements característics dels casals de Palma. La reforma fou realitzada per Antoni Juncosa, que adaptà la planta baixa per crear-hi la sala de conferències, mentre que, a l’entresol de la dreta, s’hi ubicà la secretaria. La planta noble manté la distribució espacial original i conserva algunes sales amb el mobiliari i decoració originals; altres estances s’han transformat en espais de biblioteca i sala de consulta.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

Principis del s. XVII. Reformes en els s. XVIII, XIX i XX

Cultural