APARTAMENT AL CARRER DE SANT JAUME

Carrer de Sant Jaume, 21

Diumenge, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

Sense inscripció prèvia

No accessible

Sobre l’edifici

L’estudi d’arquitectura OAM presenta el projecte de rehabilitació d’un habitatge al C/Sant Jaume que ha realitzat sota l’encarregat particular dels dissenyadors d’interior Studio Gran.

Aquesta rehabilitació ha partit del repte d’incloure totes les instal·lacions contemporànies i les comoditats actuals necessàries sense modificar l’estructura original de l’habitatge ni eliminar elements preexistents de gran valor com poden ser les motllures d’escaiola del sostre de les estances. El projecte s’ha basat a eliminar aquells elements que no eren originals i que eren mancats de valor estètic i històric per tal de ressaltar aquells elements originals i revalorar-los, d’entre els quals són destacables els sostres alts, les rajoles hidràuliques, les motllures de guix, les antigues bigues de fusta o les fusteries originals d’elegants motllures ubicades a l’exterior de l’edifici. Elements originals que combinen amb harmònicament amb una decoració moderna i d’estil déco.

Tot i haver mantingut la distribució inicial de l’habitatge, s’ha pogut jugar amb la flexibilitat d’usos que brindaven les diferents estances de l’habitatge. Un exemple paradigmàtic d’això ha estat la reconversió de l’antic distribuïdor de l’habitatge, un espai molt ampli i desaprofitat, en una cuina amb mobles coberts per tota mena de detalls realitzats pel fuster noruec Henriksen Snekkeri. Aquesta, doncs, amb la seva gran illa al bell mig, s’ha convertit en el centre neuràlgic de la casa. Per altra banda, és destacable el sanejament del marès, material principal de la construcció, que ha estat revocat amb morter de calç i estuc de calç de Felanitx als banys per assegurar una bona transpiració del marès.

Sobre l’arquitecte

OAM – Oficina d’Arquitectura a Mallorca

És un estudi d’arquitectura i disseny fundat l’any 2017 per Biel i Toni Oliver a Manacor amb la idea d’apostar per una arquitectura que reconegui la saviesa de la tradició alhora que evoluciona amb l’exploració de nous conceptes i estratègies per donar resposta a les necessitats actuals, amb l’objectiu final de millorar la vida de les persones.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

OAM (Biel i Toni Oliver)


Reforma 2017

Habitatge