EDIFICIS

| CENTRE | PONENT | NORD | LLEVANT |

BASTIÓ DE SANTA MARGALIDA

Carrer de Sant Miquel, 66A

Dissabte, de 10 a 13h

Sense inscripció prèvia

No

Sobre l’edifici

La Porta Pintada fou una de les portes de la murada medieval de Palma, situada al final de l’actual carrer de Sant Miquel. Aquesta porta tingué un gran simbolisme a partir de la conquesta de Jaume I, ja que fou el punt per on entrà a la ciutat de Palma. Després de la conquesta catalana, la porta prengué diversos noms, com Porta de la Conquesta o Porta Pintada, per les creus que hi pintaren relacionades amb el cerimonial commemoratiu de la conquesta.


L’estructura de la porta era la típica de la taifa de Dénia, però es veié modificada entre els anys 1543 a 1544 quan s’hi afegí un bastió oval. Anys més tard, al segle XVI amb la construcció de les noves murades renaixentistes, es bastí una nova porta al llevant de la medieval, i aquesta nova porta romangué com entrada del bastió. En aquest moment, la porta medieval s’anomenà Porta Pintada Vella o de Santa Margalida (pel convent homònim), i Porta Pintada Nova (o simplement Porta Pintada), la de nova construcció.


A principis del segle XX, per motius urbanístics higienistes, es decidí esbucar les murades de la ciutat. No obstant això, a causa de la seva importància històrica, es va voler conservar la porta medieval de Santa Margalida, declarant-la monument nacional el 1908. Si més no, la nit del 27 de febrer de 1912, la porta fou esbucada pel mateix Ajuntament de Palma.


L’any 2000 s’excavà el bastió oval de la Porta Pintada, que s’ha conservat visible in situ.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

Segle XII (construcció), segles XIII i XVI (reforma)

Cultural