Maria Nicolau

CA N’OLEO

Carrer de l’Almudaina, 4

Dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

Sense inscripció prèvia

Parcialment accessible

Sobre l’edifici

Ca n’Oleo representa un dels millors exemples de residències urbanes medievals conservats a Mallorca, especialment pel que fa el pati i l’escala. Es tracta d’un edifici civil residencial que fou reformat i ampliat a mitjans del segle XV, tot i que ja existien referències anteriors. L’edifici s’aixeca sobre un solar de forma poligonal irregular i s’estructura en quatre nivells, responent a la tipologia de casa senyorial medieval amb vestíbul d’entrada, pati obert amb escala gòtica adossada al lateral i jardinet posterior separat del pati per un corredor d’arcades (desaparegut actualment). Els materials que conformen la major part de l’estructura són el marès i la tàpia.


L’aspecte més destacable el constitueix l’escala del pati: la seva barana de pedra està formada per deu panells amb rosasses circulars de calats ogivals. El replanell superior de l’escala està protegit per un sostre de factura gòtica i un altre renaixentista. En conjunt, aquest element reflecteix l’impuls que el gòtic civil va experimentar a l’època, a partir de l’empremta de l’arquitecte i escultor Guillem Sagrera. La façana és senzilla i sense ornamentació.


En els seus inicis, la casa va pertànyer a Pere Vivot i Pax. Després de passar per diversos propietaris i reformes, fou adquirit a principis de segle XIX pel metge Francesc Oleo, de qui en rep el nom. Al segle XX, Ca n’Oleo passà a funcionar com a seu de la Societat Arqueològica Lul·liana, fins a la seva adquisició pel Ministeri d’Educació i Ciència, el 1975. El 1986, el Ministeri va concedir l’ús de Ca n’Oleo a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Des de l’any 1975, l’edifici romania tancat sense cap intervenció, fins que entre els anys 2005 i 2011, va ser restaurat íntegrament a partir del projecte de l’arquitecta Maria Nicolau.

Sobre l’arquitecte

Maria Nicolau (reforma 2005)

Arquitecta per la Universitat Politènica de Madrid (2003), de 2011 a 2015 va ser membre de Junta del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, secretària de la Demarcació Mallorca i Vocal d’Urbanisme i Biblioteca. La seva carrera professional s’ha centrat principalment en el sector de l’edificació, desenvolupant projectes i obres d’iniciativa pública i privada. Dins l’àmbit de l’urbanisme, obtingué el títol d’Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Territori (2005) i ha treballat a l’Oficina d’Informació Urbanística del Col·legi d’Arquitectes (2004-2006), sent durant quatre anys la vocal d’Urbanisme.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

Maria Nicolau (reforma)

s. XV (construcció).

2005-2011 (reforma)

Institucional