EDIFICIS

| CENTRE | PONENT | NORD | LLEVANT |

Arxiu COAIB

CASA CLADERA

Carrer d’Antoni Marquès, 30

Dissabte, de 16 a 19 h i diumenge, de 10 a 14 i de 16 a 19 h.

Sense inscripció prèvia

Si

Sobre l’edifici

Es tracta d’un edifici situat a l’eixample de Palma aixecat el 1939, en un entorn que es caracteritza per construccions de la mateixa època i del mateix arquitecte, Guillem Muntaner Vanrell. Aquesta casa resumeix bona part de les constants en què basarà aquest arquitecte la composició general de les façanes entre mitgeres. L’edifici desperta l’interès per la seva adscripció al racionalisme, per la singularitat de la seva composició volumètrica i pel disseny de la façana.

Es tracta d’un edifici plurifamiliar, de planta baixa i quatre pisos; amb un habitatge a cada pis i establiments comercials a la planta baixa. Volumètricament, l’atenció es concentra en la façana, on es dona un escalonament de cossos en disposició vertical. En el projecte original, l’edifici tenia una planta més que finalment no es realitzà, tot i que es mantingué en l’essència el plantejament dels edificis plans de façana i la seva llei compositiva. Una llei que ressalta com a estructura plans superposats al pla de la façana i reflecteix un esperit de recerca en l’explotació dels recursos propis de l’arquitectura racionalista, encara que sense alterar el plantejament de la planta.

Sobre l’arquitecte

Guillem Muntaner Vanrell

Nascut a Palma al 1909, es va titular a Barcelona l’any 1934, representant dels darrers racionalismes arquitectònics de la preguerra a Mallorca. Al contrari que a la resta d’Espanya, el racionalisme català promogut per la GATEPAC es defineix com a no ortodox, un racionalisme al marge, essent Guillem Muntaner una de les figures que recorr més a aquest nou llenguatge a la nostra illa.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

Guillem Muntaner Vanrell

1939

Habitatge