EDIFICIS

| CENTRE | PONENT | NORD | LLEVANT |

EDIFICI DE LA MÀQUINA DE VAPOR I FUMERAL

Carrer d’Eusebi Estada, 12

Dissabte, de 10 a 14h i diumenge, de 10 a 14 h

Sense inscripció prèvia

No accessible

Sobre l’edifici

L’Edifici de la màquina de vapor i fumeral, adscrit dins el corrent estilístic de l’arquitectura industrial, va ser construït als voltants de 1874.Aquest edifici, bastit amb carreus de marès, presenta una estructura i característiques condicionades per la seva funció: contenir la màquina de vapor fixa que impulsava tota la maquinària dels tallers de la companyia ferroviària. Es tracta d’un immoble de planta rectangular i coberta de teula plana a doble vessant i amb un gran espirall.

De l’exterior destaquen els grans pilars que sobresurten als angles i a la part central de les façanes. Vora aquest edifici, però exempt, s’hi troba el fumeral de la màquina de vapor, que està construït sobre una base quadrangular de maons ceràmics. L’alçada original era de 24 metres, però fou escapçat.

La màquina de vapor, situada a l’espai central de l’edifici, és de la casa Alexander (Barcelona). Se’n desconeix la data exacta de compra, tot i que es degué adquirir entre 1881 i 1934, i estigué en funcionament fins al 1959. Es tracta d’un important enginy, amb pistó vertical i 40 CV de potència i que conserva quasi tots els seus elements. Així, el pistó està fixat a terra i a través d’una biela impulsa un gran volant d’inèrcia. L’eix del volant d’inèrcia és subjectat per un travesser de fosa encastat a dos pilars d’obra i sostingut per dues columnes de fosa acanalades. El volant d’inèrcia està devora un mur, darrere del qual hi ha un gran tambor de fosa que, a través d’una corretja, devia impulsar el sistema d’embarrats que movia tota la maquinària del ferrocarril.

Des del 2007, l’Edifici de la màquina de vapor i fumeral forma part del conjunt d’edificis de l’estació del ferrocarril de Palma-Inca. Aquesta consideració té els seus precedents el 1994, quan l’associació ARCA va defensar la necessitat de declarar conjunt urbanístic singular de ciutat als edificis compresos entre Plaça Espanya i Ses Estacions, a causa del seu valor artístic i cultural, així com les seves característiques arquitectòniques, il·lustratives d’un procés socioeconòmic en el qual el tren jugà un paper decisiu.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

 –

1874

Industrial