BIBLIOTECA DE CAN SALES

Plaça de la Porta de Santa Catalina, 24

Dissabte, de 10 a 14 h

Sense inscripció prèvia

Parcialment accessible

Sobre l’edifici

La Biblioteca Pública de Palma Can Sales és un edifici de nova construcció situat on antigament hi havia el casal Can Sales Major. D’aquest, l’únic vestigi que actualment conserva són els arcs carpanells que llueixen al vestíbul de la biblioteca.

L’arquitecte José Luis Martín Clavo va projectà un edifici per albergar el fons de la Biblioteca Pública de Palma, creada arran de la Desamortització de Mendizábal per acollir els fons patrimonial i documental provinents dels convents de Mallorca, Eivissa i Formentera. Són de summa importància els exemplars d’incunables —documents impresos els primers anys posteriors a la invenció de la impremta, és a dir, durant el transcurs del segle XV—, ja que després de la província de Barcelona, la Biblioteca Pública de Palma té el fons més nombrós d’incunables de tot l’Estat. D’altra banda, una de les principals funcions d’aquesta és recollir a través del Dipòsit Legal una còpia de totes les publicacions relacionades amb Mallorca, Eivissa i Formentera per tal de conservar i difondre el patrimoni cultural i documental propi.

La visita de l’Open House Palma és una oportunitat única per poder copsar i entendre la tasca de documentalista i de conservació del fons patrimonial que desenvolupa la Biblioteca Pública de Palma mentre es visiten espais com l’hemeroteca o el fons antic d’aquesta.

Sobre l’arquitecte

José Luis Martín Calvo

Conegut per haver fet altres equipaments bibliotecari com la biblioteca de Ciudad Real.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

José Luis Martín Clavo

2004

Biblioteca