EDIFICIS

| CENTRE | PONENT | NORD | LLEVANT |

ESTUDI GENERAL LUL·LIÀ

Carrer de Sant Roc, 4

Dissabte, de 10 a 14h

Sense inscripció prèvia

Parcialment accessible

Sobre l’edifici

L’edifici que actualment ocupa el Centre d’Estudis lul·lians va ser construït el 1950, per la necessitat de fomentar la restauració de l’ensenyament universitari a Mallorca. La nova construcció va ser encarregada a l’arquitecte Gabriel Alomar i Esteve, qui va iniciar un nou projecte a partir de la demolició d’un edifici en estat de ruïnes. Entre 1963 i 1967 es van dur a terme importants treballs de reforma i adequació a l’espai interior.


La construcció de l’edifici respon al model tradicional de palau mallorquí, articulat en tres plantes al voltant d’un pati porticat per arcs de mig punt sobre columnes d’ordre jònic, destacant un mosaic central amb el símbol lul·lià. La façana consta d’una planta baixa amb accés lateral sobre el qual es disposa un baix relleu amb atributs de l’antiga institució, de tall renaixentista i procedent de l’anterior edifici; una planta noble amb finestrals dividits per mainell i muntant; i una segona planta a manera de golfes.


El conjunt de l’edifici s’emmarca dins del corrent regionalista. Tant la façana com el pati central s’inspiren en els models de palaus mallorquins compaginant esquemes gòtics i tractaments decoratius del barroc. Durant les obres es van descobrir importants restes arqueològiques romanes, entre les quals destaquen les corresponents a un temple i un pòrtic.

Sobre l’arquitecte

Gabriel Alomar i Esteve

Destacat arquitecte i urbanista mallorquí (Palma, 1910-1997). Es graduà a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona el 1934 i al Massachusetts Institute of Technology (EUA) el 1945. Entre els projectes més destacats, elaborà el Pla de Reforma i d’Ordenació de Palma duit a terme des del 1950. Fou especialment rellevant la seva tasca en favor de la preservació del patrimoni artístic i arquitectònic exercint com a comissari general del Patrimoni Artístic Nacional i col·laborador del Consell de Cooperació Cultural per a la protecció del Patrimoni Cultural d’Europa.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

Gabriel Alomar 

1951 (construcció), 1963-67 (reforma interior) 

Cultural