EDIFICIS

| CENTRE | PONENT | NORD | LLEVANT |

José Hevia

HABITATGES SOCIALS AL CARRER D’IGNASI BARRAQUER

Carrer d’Igansi Barraquer, 58

Dissabte, de 10 a 14 h i diumenge, de 10 a 14 h

Amb inscripció prèvia

No accessible

Sobre l’edifici

Aquests 8 habitatges socials, promoguts per l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) per destinar-los a lloguer social assequible, se situen devora la Via de Cintura, amb una contaminació acústica de 75 dB, fet que ha condicionat el disseny dels habitatges per tal de garantir el confort mitjançant la inèrcia tèrmica com a principal mesura per refrescar a l’estiu. Aquest mecanisme es complementa amb la ventilació creuada mitjançant l’aprofitament de la brisa marina (embat).


Una vegada establerta la condició de pes amb materials locals de baix impacte ambiental i baixa petjada de CO₂, se selecciona la pedra de marès, en aquest cas procedent del mateix terme municipal de Palma, per ser el material local industrialitzat amb menys energia incorporada. Per tal de maximitzar aquesta inèrcia tèrmica, es proposa una estructura de voltes de canó al sostre de planta baixa per refredar passivament a l’estiu. Les voltes se suporten sobre pilastres de marès de 40×70 cm d’amplada, que traslladen les empentes horitzontals cap a la fonamentació (com a l’arquitectura romànica i gòtica). Aquests espais entre pilastres a façana permeten allotjar cuines, armaris, festejadors i accessos.


La coberta inclinada es resol mitjançant encavallades de fusta, sobre les quals es recolzen taulells de fusta d’encofrar reutilitzats i l’aïllament de 30 cm de fulla morta de posidònia seca procedent de Cala Gamba, a 11 km de l’obra. L’aïllament dels murs és de 10 cm de cotó reciclat. La divisió entre els dormitoris es planteja de fusta per tal que en el futur es pugui desmuntar per facilitar noves distribucions i ser flexible en el temps i a mida de les necessitats dels habitants.


Programa, estructura, construcció i clima es ressolen amb una única estratègia. L’edifici és classe energètica A i la demanda prevista d’energia anual de calefacció i refrigeració és de 7,49 kw/m².

Sobre l’arquitecte

Carles Oliver Barceló (1979)

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Durant els seus estudis va rebre beques per a estudiar a UC Los Angeles, TU Delft i l’ETSAM. Des de 2009 és arquitecte de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), on actualment exerceix com a responsable del departament tècnic d’aquest Institut. Ha dirigit el projecte d’adaptació al canvi climàtic “Life Reusing Posidonia” a Formentera, finançat pel programa europeu LIFE+. Els projectes que ha desenvolupat tant en l’àmbit particular com formant part de l’equip de l’IBAVI han rebut nombrosos premis nacionals i internacionals, que faciliten la credibilitat per proposar i recuperar nous plantejaments constructius, centrats en la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

Carles Oliver Barceló (director d’obra)

2021

Habitatges socials