EDIFICIS

| CENTRE | PONENT | NORD | LLEVANT |

HABITATGES SOCIALS AL CARRER DE FORNARIS

Carrer de Fornaris, 34

Dissabte, de 10 a 14 h i diumenge, de 10 a 14 h

Amb inscripció prèvia

No accessible

Sobre l’edifici

Aquests 35 habitatges socials, promoguts per l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) per destinar-los a lloguer social assequible, se situa a la Plaça de Can Ribas, al barri de la Soledat de Palma. El projecte proposa una organització de l’espai que, combinada amb la proposta constructiva, fa possible uns habitatges amb un consum energètic molt reduït, una experiència d’habitabilitat de qualitat i una construcció integrada paisatgísticament en un entorn amb valor arquitectònic. L’edifici es conforma amb dos nuclis i accessos per passera a través del pati interior naturalitzat, de forma que tots els habitatges disposen d’una important ventilació creuada que, conjuntament amb l’ús captador del doble coixí tèrmic (frontal i posterior), el control solar i la inèrcia tèrmica, permeten una demanda energètica molt reduïda i un nivell de confort molt elevat.

A nivell d’entorn, s’assegura la integració paisatgística de l’edifici mitjançant la construcció muraria i la utilització del mateix material en façana (la pedra marès) que les edificacions del voltant del complex històric industrial de Can Ribas. A nivell volumètric, en els laterals curts l’edifici s’enganxa acuradament a les edificacions veïnes, deixant la planta baixa buida per als accessos en tots dos costats; mentre que en la façana llarga, on la caixa del carrer és més ampla, l’edifici agafa una altura de planta baixa i dues plantes pis, que configura el cos principal del conjunt.

Els habitatges es van distribuint de forma continuada al llarg de la passera d’accés, de manera que tots els habitatges tenen dues crugies que donen a la passera, que sempre són l’accés i una habitació. La proporció dels elements verticals de protecció solar de la passera col·labora a protegir correctament la façana de jardí de l’assolellament. Alhora, aquests elements no arriben fins al jardí, ja que la llosa de paviment de planta baixa queda una mica elevada per sobre d’aquest, formant un banc en voladís i generant una línia d’ombra inferior.

En definitiva, el projecte proposa una construcció de baixa tecnologia, a partir de murs de càrrega, que redueixen dràsticament l’impacte ambiental de la construcció i milloren la inèrcia tèrmica dels habitatges, alhora que estableixen un diàleg tectònic amb les edificacions de l’entorn.

Sobre l’arquitecte

Arquitecte per l’ETSAV 2001

Ha obtingut la Beca Formació Personal Investigador FI 2002-06 a l’ETSAV, a més, n’és professor del Màster Habilitant. Ha col·laborat en diferents universitats com l’ETSAB, University of Illinois de Chicago, UMEA School of Architecture (Sweden), Ku Leuven University (Belgium) i Università Kore di Enna (Sicília). Des de 2000 és cofundador de l’estudi d’arquitectura DATAAE. Han guanyat diversos concursos d’arquitectura i paisatge. Entre altres premis, han obtingut el Premi FAD 2017, el FAD de l’Opinió el 2015 i 2007, finalista dels Premis FAD 2013 i 2009, Premis Catalunya Construcció 2015, finalista Bienal de Arquitectura y Urbanismo Española 2016 i 2013, Premi Ugo Rivolta 2015, Premi ex-aequo Archmarathon Awards 2014, Premi AJAC 2012, Premio Sacyr a la Innovación 2012, Premi ‘SaieAward 2011’, selecció ‘Green Building Challenge 2011’, selecció JAE 2008.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

Claudi Aguiló i Aran (dataAE)

2021

Habitatge social