EDIFICIS

| CENTRE | PONENT | NORD | LLEVANT |

HOSPITAL PSIQUIÀTRIC

Carrer de Jesús, 40

Dissabte, de 16 a 19 h i diumenge, de 10 a 14 h 

Sense inscripció prèvia

Si

Sobre l’edifici

Els terrenys escollits per la construcció del nou hospital psiquiàtric foren els de l’antic Convent de Jesús, extramurs de la ciutat, que havien sofert la desamortització dels béns eclesiàstics. Com a arquitecte provincial, Francesc Roca Simó (1874-1940), realitzà diferents encàrrecs de caràcter públic que executà emmotllant-se als gustos tradicionals dels seus promotors. Aquesta circumstància es veu reflectida en els estudis que realitzà pel nou hospital. Primerament, el 1909, esbossà un projecte que no s’arribà a construir mai: un gran conjunt hospitalari compost per 12 pavellons d’estil eclèctic. Al seu lloc, en canvi, s’aixecà un pavelló provisional destinat a dormitoris, també de caràcter eclèctic.


Aquest edifici es completà amb un nou cos destinat a serveis generals, projectats per Guillem Reynés Font, que entrà en funcionament el 1911, ubicat perpendicularment al pavelló de dormitoris. L’any 1927, l’arquitecte mallorquí Carles Garau Tornabells redactà un projecte de distribució general i va dirigir les successives ampliacions. Des de llavors, s’han anat construit, ampliant i reformant alguns dels mòduls segons les necessitats del servei, però sense projecte unitari.


Finalment, l’any 2021 s’ha presentat el projecte de reforma integral de les instal·lacions i dels serveis amb la intenció de modernitzar el recinte i destigmatitzar la salut mental. La intervenció inclou l’esbucament dels murs que rodegen el recinte, que passarà a denominar-se Parc Sanitari Bons Aires, obrint-se a la ciutat, la reforma integral dels edificis de llarga i mitja estança, així com d’altres edificis, i la construcció del nou centre de salut de Bons Aires i d’un nou Servei d’Urgències d’Atenció Primària.


Com a curiositat, dins el recinte de l’Hospital Psiquiàtric s’hi troben les reses de l’antic claustre barroc del convent dels Franciscans extramurs, del segle XVII, situats a un dels jardins.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

Guillem Reynés (1909), Francesc Roca Simó (1911), Carles Garau (1927)

1909, 1911, 1927

Sanitari