PASSATGE DEL CARRER

DE SANT FELIU

Carrer de Sant Feliu, 17

Dissabte, de 16 a 19 h

Sense inscripció prèvia

Parcialment accessible

Sobre l’edifici

L’any 2005, Duch – Pizà arquitectes decideix llogar els antics locals d’impremta ubicats al passatge del C/Sant Feliu, amb la voluntat de crear un espai de treball compartit entre arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers. Si bé els primers anys varen ser complicats, avui en dia encara perdura l’essència inicial d’aquesta idea de compartir espai diferents professionals vinculats amb el món de l’arquitectura però també de les arts i arts gràfiques. Idiosincràsia que, actualment, els i les treballadores del passatge del C/Sant Feliu veuen perillar davant la transformació abismal que ha viscut el C/Sant Feliu en els últims anys.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA: