EDIFICIS

| CENTRE | PONENT | NORD | LLEVANT |

POSSESSIÓ DE SON ESPASES VELL

Carretera de Valldemossa, 79

Diumenge, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

Sense inscripció prèvia

No accessible

Sobre l’edifici

Les cases de Son Espases Vell estan situades dins el recinte on està edificat l’Hospital Universitari de Son Espases, a Palma. El seu caràcter constructiu correspon a un conjunt d’edificacions agràries que, en definitiva, són un testimoni que ens parla d’unes terres molt aptes pel cultiu i amb abundant aigua, ja que la zona geogràfica on s’ubiquen les cases de Son Espases Vell conforma un espai situat devora de la ciutat, envoltat per dos sistemes hidràulics, la Séquia de la Vila i la Séquia d’en Baster.


Cronològicament, l’origen de les cases de Son Espases Vell se situa a l’època medieval (entre els segles XIV-XV). Estructuralment, la casa primitiva constituïa una petita dependència de caràcter agrari situat a l’extrem sud-oest de l’edificació actual. Com és habitual a les cases de les possessions, amb el temps fou ampliada amb nombroses reformes amb la finalitat d’adaptar-les als nous usos. No obstant això, malgrat totes les reformes al llarg dels segles, les cases de Son Espases Vell presenten l’estructura característica d’una petita possessió de construcció mallorquina configurada mitjançant l’adossat de diferents cases i dependències auxiliars. També l’orientació general de les cases segueix el paràmetre característic de les construccions aïllades, façana principal dirigida al Sud i façana posterior al Nord, només amb petites obertures.


Durant la construcció de l’Hospital, les cases de Son Espases Vell foren rehabilitades, respectant en tot moment el volum existent i el tractament de les façanes.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

Segle XVI-XV (construcció), 2010 (reforma)

Possessió