SA FINESTRETA

Carrer de la Portella, 6

Dissabte, de 16 a 19 h.

Sense inscripció prèvia

Parcialment accessible

Sobre l’edifici

L’estudi Medina Architecture ha projectat una reforma integral a un antic casal ubicat al centre històric de Palma. Com totes les grans cases senyorials de Palma, aquest casal té l’origen en el procés de concentració en única família de la majoria de propietats d’època medieval situades en una mateixa illeta, en aquest cas al carrer Portella. Aquests casals varen començar a construir-se amb la conquesta del rei Jaume I i seguiren el model català, encara que van mantenir certa influència islàmica. La seva estructura és la següent: una planta baixa organitzada a través d’un pati central on es troba l’escalinata que dóna accés als nivells superior. Al primer pis hi ha la planta noble amb àmplies habitacions i al segon nivell, en un primer moment, s’hi trobaven unes golfes descobertes que, majoritàriament, es començaren a tapar a partir del segle XV amb teulades i ràfecs sobresortints clarament influenciats per l’arquitectura italiana.

Dit projecte de l’estudi Medina Architecture consisteix a dividir l’edifici en tres habitatges independents: un a la planta noble, és a dir, al primer nivell, i els dos altres al segon nivell. Un dels principals objectius de la reforma és respectar al màxim la identitat i els trets característics dels casals tradicionals mallorquins. És per això que, per una banda, es pretén recuperar el pati central de l’edifici i, per l’altra, restaurar tots els seus elements de valor, entre els quals se’n poden destacar l’enteixinat medieval i del segle XVIII, els arcs o les finestres coronelles típiques de l’arquitectura gòtica de Palma.

Sobre els arquitectes

Medina Architecture és un estudi d’arquitectura que neix de la voluntat de desenvolupar projectes que estableixin vincles de cooperació i diàleg amb els clients. Després d’anys d’experiència, l’estudi ha pogut englobar tots els camps que conformen l’arquitectura residencial, és a dir, ha realitzat tant projectes de rehabilitació com obra nova.

+ info

ARQUITECTE:

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

Rehabilitació: Medina Architecture

Rehabilitació: 2020-2023

Habitatge