S’ESCORXADOR

Carrer d’Emperadriu Eugènia, 6

Sobre l’edifici

L’actual escorxador de Palma és la substitució de l’antic que estava situat al carrer d’Anselm Clavé i el projecte va guanyar el premi de l’Exposició Nacional de Belles Arts de 1906. S’ha de tenir en compte que al moment de projecció i construcció la fisonomia de Palma no era l’actual, s’ha d’imaginar com un espai obert i sense construccions adjacents, ja que es va construir sobre l’Hort de Sant Joan i era propietat de l’Ajuntament.

Els pavellons estan organitzats a partir d’un eix de simetria. Els de la dreta eren les oficines, habitacions pels veterinaris, laboratori i sala de cures i els de l’esquerra eres les dependències administratives, quadres, cotxeres i al centre era l’escorxador on es preparava la carn pel consum. La seva organització en planta és a partir d’un eix de simetria i els volums s’han distribuït a banda i banda tenint en compte l’estructuració de la feina en cadena. Tots els edificis presenten cobertes altes de teula a dues aigües suportades per penjadors metàl·lics que les separen dels murs de càrrega fets amb maons vermells donant-li aquest aspecte tan característic.

+ info

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

1905 – 1909, Període modernista

Recinte municipal