CAIXA D’ESTALVIS

Carrer de Ramón Llull, 2

Sobre l’edifici

És un dels primers projectes de Bennàzar en finalitzar els seus estudis a Madrid, per això hi ha una fusió d’elements modernistes amb elements de l’arquitectura madrilenya del darrer terç del segle XIX representats per Ricardo Velázquez i Enrique María Repullés. Va ser encarregat per respondre les necessitats de direcció i administració del govern i com a magatzem i, Bennàzar, segurament va ser influenciat per Miquel Rigo Clar, arquitecte en actiu en Palma a la segona meitat del segle XIX també format a Madrid.

De planta rectangular i una alçada de 3 pisos, té una simetria molt marcada amb detalls antropomorfs a l’entrada principal i zoomorfs a les finestres. Interiorment, l’escala està coronada per una claraboia. En la planta baixa es troben les dependències de cara al públic i en els pisos superiors els diferents locals administratius, però ha sofert diverses reformes i no conserva aquesta distribució original.

+ info

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

1904, Període de formació i primers anys


Edifici públic