OPEN FERRAGUT

PANTEÓ DE GABRIEL CORTÉS

Cementeri Municipal de Palma: Sector 1, via de Sant Pere

Sobre l’edifici

El projecte per al panteó de la família Cortés Aguiló és una obra datada del 1945. I per tant, s’ha d’emmarcar dins la primera etapa de la producció arquitectònica de Josep Ferragut Pou. És per això que segueix els preceptes d’una arquitectura tradicional i historicista.

El caràcter historicista es concreta en tot un seguit d’elements d’inspiració neoromànica que trobam a la façana del panteó: la filera d’arcs cegats, l’entrada amb un arc de mig punt i l’òcul que es troba just a sobre.

D’aquest projecte també destaquen tots els detalls que Ferragut va dissenyar: els motius ornamentals en pedra i ferro forjat de la porta principal, l’altar d’inspiració novament neoromànica, els canelobres i la creu sacramental.

+ info

CRONOLOGIA:

TIPOLOGIA:

1945

Construcció funerària